Organik Gübre Nedir

Organik Gübre Nedir Çeşitleri Nelerdir

Organik Gübre nedir

Bitkilerin büyümeleri ve yaşamaları için doğada bulunan bazı elementlere ihtiyaçları vardır. Bunlar arasında azot, fosfat ve potasyum en önemlileridir. Gübreler, bitkilerin büyümesi için gerekli besini ihtiva eden maddelerdir. Her ne kadar toprak ve su bu gıdanın büyük bir kısmını sağlamaya yeterse de birçok hallerde bazı gıdalar bakımından fakir olabilirler.

Böyle hallerde toprağın gübre ile takviye edilmesi gerekir. Hayvan pislikleri, saman ve diğer bitki artıkları binlerce yıldan beri doğal gübre olarak kullanılmaktadır. Eski zamanlardan beri toprağın asitliğini azaltmak ve kalsiyum temin etmek için kireçli maddeler kullanılmaktadır.

Organik Gübre Nedir

Organik gübre nedir? Hayvan atıklarından, fosillerden ve benzer doğal yollarla oluşan gübre organik gübre nedir sorumuzun cevabını oluşturmaktadır. İçerisindeki tüm maddelerin organik yapıda olması ile oluşan toprağın fiziksel ve kimyasal yapısına olumlu etki ederek beslenmesine yardımcı olan bir üründür.

Canlılara ait atıklardan hazırlanan bu ürün tarımda başarılı sonuç almanıza yardımcı olan profesyonel bir ürün olarak karşınıza çıkmaktadır. Toprağın canlanması ve yapılacak olan üretimin sağlıklı bir şekilde olmasına yardımcı olur. Ayrıca bu şekilde üretilen ürünler besleyici ve vitamin doludur. Bundan dolayı tarımda organik gübre seçimi yapılması sağlıklı sonuçlara ulaşmada yardımcı olacaktır.

Organik gübre nedir ? Tarımsal üretimde yetiştirilen bitkilerin, bitki besin maddesi ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla kullanılan çeşitli tarımsal faaliyetler sonucu oluşan organik kökenli tarımsal atıklarla, doğal kökenli organik maddelerin büyük ölçüde değişikliğe uğratılmadan elde edilmesiyle oluşan ürünlerdir.

Organik Gübre Nedir Çeşitleri Nelerdir

Hayvan Gübresi

Organik Gübre Nedir
Organik Gübre Nedir

Ahır ve kümes havanlarının katı ve sıvı dışkılarıyla ya da yataklık malzemenin karışımından elde edilen gübre çeşididir. İçinde bulunan azot, fosfor ve potasyum gibi bitki besin elementleri nedeniyle ahır gübresi toprağı besin maddelerince zenginleştirir. Toprağa humus vererek de toprağı ıslah eder. Ahır gübresi, toprağın işlenmesini kolaylaştırır. Toprağın su tutma kabiliyetini ve havalanmasını arttırır. Genel olarak mahsul artışında önemli bir faktördür.

Organik Gübre Nedir
Organik Gübre Nedir

Toprağa verilen gübrenin ilk üç sene verim üzerine tesir ettiği, üç seneden sonra da bu tesirin giderek azaldığı gözlenmiştir. Memleketimiz şartlarında ahır gübresi genel olarak ahırdan dışarı atıldıktan sonra ekim zamanına kadar açıkta bırakılmaktadır.

Bu durumda yağışlar ve fermantasyon gazlarıyla gübre içinde bulunan besin maddelerinin büyük bir kısmı kayıp olmaktadır. Onun için ahır gübresinin iyi muhafaza edilmesi lazımdır. Ahır gübresini gayet sıkı bir yığın halinde biriktirip, içine hava girmesine engel olacak şekilde sıkıştırmak masrafsız ve en pratik bir muhafaza yoludur.

Organik Gübre Nedir yazımızdan sonra Sonbaharda Bahçe Bakımı Nasıl Yapılır yazımızı da okuyabilirsiniz

Organik Gübre Nedir
Organik Gübre Nedir

Yeşil Gübre

Gelişmelerinin belirli bir dönemini tamamlayan, yeşil aksamı bol olan baklagil, buğdaygil gibi bitkilerin ya yetiştiği ortamda ya da bir başka ortamda yetiştirildikten sonra sürülerek toprak altına karıştırılmasına yeşil gübreleme denir. Ekilmiş bir mahsulün hasat edilmeden, toprağı ıslah etmek maksadıyla, toprağa gömülmesine yeşil gübreleme ve bu maksat için kullanılan bitkilere ise yeşil gübre adı verilir. Yeşil gübre bitkisi baklagillerden seçilirse toprağa organik madde yanında, atmosferden alınan azotta katılmış olur. Kimyasal azotlu gübre yerine tercih edilebilecek organik bir yöntemdir.

Yeşil gübre bitkileri, toprakta çürüyerek, toprağı organik maddece zenginleştirir. Bünyelerinde bulunan besin maddeleri de toprağa geçer. Toprağın yapısı düzelir.

Yeşil gübrelemede, daha ziyade fiğ, bakla, soya fasulyesi, taş yoncası gibi havanın azotundan faydalanarak, köklerinde azot biriktiren ve bu sebeple toprağı azotça zenginleştiren bitkinin seçilmesi en uygundur. Yapılan birçok denemeler neticesinde, bunların kendilerinden sonra gelen mahsulün verimini yüksek oranda arttırdığı görülmüştür.

Kompost Gübre

Bahçede ya da çiftlikte meydana gelen bitkisel ve hayvansal kaynaklı artıkların bir araya toplanıp, gübre yapmak üzere çürümeye terk edilmesiyle oluşur.

Bahçede ya da çiftlikteki bitki ve hayvan artıkları takriben 30 cm yüksekliğinde yayılır. Üzerine su serpilerek iyice ıslatılır ve sıkıştırılır. Bunun üzerine 5–15 cm yüksekliğinde, varsa ahır gübresi, yoksa toprak veya odun külü yayılır. Bunu takiben yine 30 cm’lik bitki artığı konur. Sulandıktan sonra, tekrar 5–15 cm toprak veya odun külü ilave edilerek istenilen yükseklikte bir kompost yığını yapılır. Yığına yukarı doğru daralan bir şekil verilir. Rutubet kaybını önlemek için en üste toprak serilir.

Hazırlanan kompost yığını 3-4 hafta kendi haline bırakılır. Bundan sonra birer ay ara ile bir veya iki defa karıştırılarak yığının her tarafının çürümesi sağlanır. 3-4 ay sonra kompost gübre kullanılmaya hazır bir hale gelir. Bitkisel ve hayvansal kaynaklı, kısmen parçalanmış, tarımsal, endüstriyel ve şehir atıkları kompost olabilir. Kompostlanan materyal orijinal yapısını kaybederek, farklı bir yapıya kavuşur. Tarımsal işletmelerde bol miktarda ortaya çıkan veya işletmelerde yeterince bulunmadığı durumlarda işletme dışından temin edilebilen her türlü organik artığın fermantasyonuyla elde edilen bir gübre çeşidi olan kompost, bu yönüyle çok ucuza mal olur.

Solucan Gübresi

Aynı zamanda Solucan Gübresi’de bir kompost gübredir. Çeşitli oranlarda hayvan gübresi ve evsel organik mutfak atıklarının karıştırılarak solucanlara yedirilmesi sonucu elde edilen bu organik gübre içeriğindeki organik madde içeriği nedeniyle toprağın su tutma ve havalandırma kapasitesini arttırır. Solucanların gübreye geçirdikleri vücut sıvıları sayesinde bitkilerde hastalıklara karşı direnç oluşturur. Solucanların sindirim sisteminde bulunan, çok sayıdaki bakteriler ve hormonları ve enzimler solucanın gübresine geçer ve bu sayede bitkilerin direnç kazanırlar ve hızlı gelişim gösterirler

Yarasa Gübresi

Yarasa gübresi mağaralarda yaşayan yarasalardan arta kalan dışkılardan doğal olarak elde edilen çevresel bir gübredir. Bu gübre, diğer bütün doğada bulunan gübreler içinde daha iyi besleyici dengeye sahiptir (azot, potasyum, fosfor dengesi olarak), ve diğer organik gübrelere nazaran mikro organizma sayısı ve işlevliği çok daha yüksektir. Çeşitli türde yarasaların ve deniz kuşlarının mağaralarda birikmiş ve kurumuş dışkıları olarak tanımlanır. İçerdiği azot, fosfor ve potasyum oranı ile doğal gübre olarak bitkilere yüksek düzeyde besinsel bir destek sağlar. Zengin mineral yapısı, yarasanın beslenme ve sindirim şeklinden kaynaklanır. Diğer gübrelere göre çok küçük miktarlarda daha fazla verim sağlar. Yoğun konsantreye sahip olan gübrenin az miktarda bile kullanımı diğer gübrelerden etkili olabilmektedir.

Torf

Bataklık kıyıları, kurutulmuş göl ve kıyılarda yıllarca biriken organik artıklar toprakla karışarak organik madde oranı yüksek bir karışım oluşturur. Turba toprağı da denilen torf organik maddece zengindir ve herhangi bir zehirli atık ya da mikroorganizma içermez. Kokusuzdur. Bu nedenlerden dolayı rahatlıkla tarımda kullanılabilirler.

Sebze nasıl dikilir yazımızı da okuyabilirsiniz.


Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.